محل تبلیغات شما

تغییر و تحول در

اینیاگرام

 

افراد راه­ های مختلفی پیدا کرده ­اند تا این آموزه ­های تغییر و تحول را با زندگی خود ترکیب کنند. بعضی مفید می­دانند که هر صبح آنها را به عنوان بخشی از نیایش یا مراقبه­ های روزانه بخوانند، در صورتی که بعضی دیگر، ثمر بخش می­دانند که هر شب قبل از خواب آنها را مطالعه کنند. هر زمانی که شما برای خواندن آنها انتخاب می­کنید، سعی کنید زمانی باشد که حواستان پرت نمی­شود و پذیرای آن چیزی هستید که آنها در شما بیدار می­کنند.

بهتر است دگرگون کننده­ ها را با صدای بلند بخوانید، چون از این راه ضمیر ناخودآگاه شما بهتر برنامه­ ریزی می­شود. شما با تکرار، ممکن است بعضی از این آموزه­ ها را همیشه در خاطر داشته باشید و و در طول روز، خودبه خود به ذهن شما خطور بکنند. شما ممکن است بخواهید با تکرار این تصديق­ ها و رهایی ­ها، در فرم یک نیایش یا سرود، این آموزه ­ها

اناگرام  را در لحظات استرس ­زا در خاطر داشته باشید تا توجه شما را به سمت راهکارهای مثبت و مفيد جلب بکنند.
به خاطر داشته باشید که این دگرگون کننده ­ها را برای بال شخصیتی 

انیاگرام فرعی خود نیز بخوانید. در بعضی موقعیت­ ها، شما ممکن است راهکار پیشنهاد شده به وسیله­ ی بال فرعی خود را، خیلی معنی­دارتر از آنی بیابید که تیپ شخصیتی اصلی شما پیشنهاد می­کند.
همچنین شما ممکن است این آموزه­ های تغییر و تحول را برای تیپ 

ایناگرام مسیر یکپارچگی (امن و آسایش)، و تیپ مسیر از هم گسیختگی (فشار عصبی و استرس) خود هم بخوانید.
تصديق­ های نگرش­ ها و رفتارهای سالم مسیر تیپ یکپارچگی، می­توانند چراغی فرا راه شما به سوی رشد و بهبود شما باشند. برعکس، رهایی­ ها از نگرش­ ها و رفتارهای ناسالم مسیر تیپ از هم گسیختگی، می­توانند به عنوان یک «علامت هشدار اولیه» برای شما باشند تا مواظب جنبه­ هایی از زندگی خود باشید که توجه بیشتری را طلب می­کنند.


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی