محل تبلیغات شما

متحول کننده های تیپ شخصیتی یک

اینیاگرام

 1- من اکنون رها می­کنم

مقید کردن خودم و دیگران را به رعایت استانداردهای غیر ممکن.

٢- من اکنون رها می­کنم

ترس خود را از کنترل نکردن خود و دیگران و ناراحت شدن از این موضوع.

 ٣- در

ایناگرام من اکنون رها می­کنم

ترس خود را از سرزنش شدن بابت اعمال اشتباه.

 ۴- من اکنون رها می­کنم

مردود کردن وجود تناقضات در رفتار خودم راه

 ۵- من اکنون رها می­کنم

عقلانی کردن همه ی رفتارهای خودم را.

 ۶- من اکنون رها می­کنم

نگرانی از چیزهایی که نمی­توانم تغییر دهم.

 ۷- من اکنون رها می­کنم

تمام گله­ مندی ها و نا­امید بودن از دنیا را.

 ٨- من اکنون رها می­کنم

این احساس را که عقاید و ارزشهای دیگران مرا تهدید می­کند.

9- من اکنون رها می­کنم

این باور را که من در جایگاهی هستم که در مورد دیگران قضاوت بکنم.

۱۰- در

اناگرام  من اکنون رها می­کنم

تلاش مضاعف برای کامل شدن خودم و دیگران را.

 ۱۱- من اکنون رها می­کنم

نادیده گرفتن پریشانی های عاطفی و فیزیکی خودم را.

۱۲- من اکنون رها می­کنم

خشمگین و بی­تاب بودن و به آسانی آزرده شدن را.

۱۳- من اکنون رها می­کنم

انکار نیاز­های فیزیکی و عاطفی خودم را.

۱۴- در

انیاگرام من اکنون رها می­کنم

اجازه دادن به تمایل خود برای نظم و کارآیی که تمام زندگی مرا کنترل می­کند.

 ۱۵- من اکنون رها می­کنم

تمرکز دائمی به نقص و عیب در همه چیز

 

 


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی