محل تبلیغات شما

تیپ شخصیتی سه

اینیاگرام : تیپ انگیزه بخش

 موفقیت طلب، عملگرا

 به خاطر داشته باشید که تیپ سه ها

ایناگرام سعی می­کنند از ترس خود از مردود شدن، فرار کنند، به این خاطر در جستجوی تأیید از دیگران به واسطه­ ی توانایی های عالی شخصی خود هستند.آنها خود را شایسته و ارزشمند می­بینند، اگر چه ممکن است دیگران آنها را آدم های متکبری ببینند که دائما در جستجوی جلب توجه دیگران هستند. اگر تیپ سه ها احساس بکنند که دیگران با آنها در این مورد همراهی نمی کنند، آنها شروع می­کنند تصویری از خود ارائه بدهند که فکر می­کنند مورد قبول واقع می­شود. بنابراین، تیپ سه­ ها

اناگرام ، بتدریج خود واقعیشان را انکار می کنند و شروع می­کنند نقش بازی کنند تا آنجا که با احساسات خود بیگانه می­شوند و واقعا نمی­دانند چه کسی هستند. از ترس اینکه دیگران از نمایش ظاهری آنها، پوچ بودن درونشان را ببینند، آنها ممکن است به خود و دیگران خیانت کرده تا تصویر ظاهری خود را حفظ کنند.

تیپ سه ها

انیاگرام می­توانند از این دام خود، با تصدیق و اظهار تمایل خود به مورد توجه و تمجید واقع شدن، فرار کنند. آنها می­بینند که جستجوی دائمی برای تشویق و تمجید، آنها را از خودشان بیگانه می­سازد و از ارزش های عمیقشان دور می­کند. وقتی که آنها جرات می­کنند ماسک خود را ترک کنند، کشف می­کنند که چندان هم پوچ و تو خالی نیستند. بلکه، آنها احساسات و انگیزه های غیر خودپرستانه­ای دارند که خیلی وقت است فراموش شده است. و با تعقیب و پیگیری ارزش ها و ارتباطاتی که روح و روان آنها را واقعا تغذیه می­کند، کشف می­کنند که خود واقعی آنها که مدت هاست فراموش شده است، خیلی ستودنی تر از تصویری است که می­خواهند به صورت مصنوعی وانمود کنند.


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی