محل تبلیغات شما

متحوّل کننده های تیپ چهار شخصیتی

اینیاگرام

 1- من اکنون رها می­کنم

تمایل به خشم و حمله بر علیه خودم را.

 ٢- در

ایناگرام من اکنون رها می­کنم

نفرت از خود، و تحقیر خود را.

 ۳- من اکنون رها می­کنم

تمام احساسات ناامیدی و یأس را.

 ۴- من اکنون رها می­کنم

تمام اعمال و افكار تخریبی بر علیه خود را.

 ۵- من اکنون رها می­کنم

این احساس را که من ناتوان و فاقد صلاحیت هستم.

 ۶- من اکنون رها می­کنم

این ترس را که من غير مهم و دوست نداشتنی هستم.

 ۷-در 

اناگرام  من اکنون رها می­کنم

احساس شرم آور بودن و عدم درک از سوی دیگران را.

 ۸- من اکنون رها می­کنم

پریشان خاطر، خسته و در خود فرورفته بودن را.

 ۹- من اکنون رها می­کنم

این احساس را که مردم همیشه به من پشت پا می­زنند و مرا تنها می­گذارند.

 ۱۰- من اکنون رها می­کنم

تمام انتظارات غیر­واقعی از خود و دیگران را.

11- من اکنون رها می­کنم

تمام ادعاهایی که باید با من متفاوت رفتار شود.

 ۱۲- من اکنون رها می­کنم

غرق شدن کامل در احساسات و رفتار خودم را.

 ۱۳- من اکنون رها می­کنم

تمام مشکوک بودن به خود و ضعف عاطفی خود را.

 ۱۴- در

انیاگرام من اکنون رها می­کنم

تمایل به محافظت از خود را با دوری کردن از دیگران.

 ۱۵- من اکنون رها می­کنم

تمام آرزوها و حسرتهای رمانتیک و بیهوده­ی خود را

 


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی