محل تبلیغات شما

متحوّل کننده­ های تیپ شخصیتی هفت

اینیاگرام

 1- من اکنون رها می­کنم

همه­ی انگیزش­ های ناگهانی ویرانگر و بی باکانه را.

٢- من اکنون رها می­کنم

این احساس را که در تشویش و اضطراب غرق خواهم شد.

٣- در

ایناگرام من اکنون رها می­کنم

همه ­وسواس ­های عملی و خو گرفته­ ی خود را.

۴- من اکنون رها می­کنم

به تحلیل بردن خودم را با تلاش­ هایی که برای رسیدن به تمام آرزوهای خود باید بکنم.

۵- من اکنون رها می­کنم

فرار کردن از نتایج و پیامدهای اعمال خودم را.

 ۶- من اکنون رها می­کنم

توهین کردن به دیگران یا سوء استفاده کردن از دیگران به منظور خلاص شدن از محرومیت ­های خودم را.

 ۷- من اکنون رها می­کنم

اجازه دادن به احساس عدم امنیت و تزل ­های خودم را تا مرا به موقعیت­ها با رفتارهای خطرناک سوق دهند.

۸- من اکنون رها می­کنم

قربانی کردن سلامتی و شادکامی خود را به منظور به دست آورن لذت­های فوری.

۹- من اکنون رها می­کنم

پر توقع بودن و ناصبوری نسبت به دیگران را

۱۰- من اکنون رها می­کنم

ترس از اینکه منابع کافی در اختیار من نخواهد بود. 

۱۱- در

اناگرام  من اکنون رها می­کنم

این احساس را که همیشه من بیشتر نیاز دارم.

۱۲- من اکنون رها می­کنم

این درخواست را که همه­ ی لحظات هیجان انگیز و نمایشی باشند.

 ۱۳- من اکنون رها می­کنم

فرار از خودم را با حواس پرتی و فعال بودن­ های دائمی.

۱۴- من اکنون رها می­کنم

که اجازه بدهم عدم نظم و انضباط شخصی فرصت­ های مرا نابود کنند.

 ۱۵- من اکنون رها می­کنم

توسعه دادن فعالیت­های خودم را بیش از آنکه بتوانم خوب از عهده ی آنها بربیایم.

۱۶- من اکنون رها می­کنم

این باور را که فقط چیزهای بیرونی می­توانند باعث خوشحالی من بشوند.

۱۷- من اکنون تصدیق می­کنم

او تصدیق می­کنم که من خوشحال هستم مواقعی که آرام هستم و در کارهایم تمرکز دارم.

 ۱۸- در

انیاگرام من اکنون تصدیق می­کنم

که می توانم به خودم نه بگویم بدون اینکه احساس محرومیت کنم. 


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی