محل تبلیغات شما

 

بعداز اینکه نمره های خود را روی برگ نیم رخ تیپ های شخصیت نه گانه 

اینیاگرام ثبت و نمودار آن را ترسیم کردید توضیح و توصیف مناسب تیپ خود را در بخش دوم بیابد

 

 

-شاخص تیپ های شخصیتی نه گانه ریسو و هادسون(ویراست 2.5)

 

این شاخص حاوی 36 جفت گزینه در خصوص ویژگی های شخصیت 

ایناگرام شما است که از شماره ی 1 الی 36 امتداد دارد.در هر شماره ،دو گزینه ی «الف و ب » ارائه شده است

 

شماره

گزینه ها

پاسخ ها

نماد ها

1

الف:خیال گرا و رویایی هستم

ب :عمل گرا (مرد عمل)و واقع بین هستم

الف

ب

 

2

الف:به رو در رویی و مواجهه (با افراد و مسائل) تمایل دارم.

ب:از مواجهه و رو در رویی با مسائل و دیگران اجتناب می کنم.

الف

ب

 

3

الف: به طور معمول مردم دار ،جذاب و بلندپرواز هستم

ب: به طور معمول رسمی رک و آرمانگرا هستم.

 

الف

ب

 

4

الف:تمایل دارم پرشورو شوق و در مرکز توجه باشم

ب:تمایسل به خودجوشی و لذت طلبی دارم

الف

ب

 

5

الف: میهمان نواز هستم و از حضور دوستان جدید در زندگی خود استقبال می کنم

ب: با دیگران زیاد گرم نمیگیرم

 

الف

 

ب

 

6

الف نمی توانم آرام باشم و 

اناگرام در رابطه با مشکلات احتمالی نگران باشم

ب:برایم دشوار است که نگران مشکلات احتمالی باشم

الف

 

ب

 

7

الف:دست به هر کاری میزنم تا گلیم خود را از آب بکشم

ب:اصولی دارم که اجازه نمی دهدتا برای گذران زندگی دست به هرکاری بزنم

الف

ب

 

8

الف: نیاز دارم محبت و علاقه ی خود را به مردم نشان دهم

ب: ترجیح می دهم زیاد به مردم نزدیک نشوم.

الف

 

ب

 

9

الف: هنگامی که با یک تجربه ی ( موضوع ) جدید روبه رو می شوم ، معمولاً از خودم می پرسم ، آیا این تجربه سود بخش است .

ب: هنگامی که با یک ترجه ی 

انیاگرام (موضوع ) جدید رو به رو می شوم ، معمولاً از خودم می پرسم آیا لذت بخش است .

الف

 

 

ب

 

10

الف:بیشتر تمایل دارم روی خودم تمرکز کنم

ب: بیشتر تمایل دارم روی دیگران تمرکز کنم

الف

ب

 

 


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی