محل تبلیغات شما

به اگرانگیزه هایشان  را در نظر نگیرید. به همین علت است که تمرکز تنها

روی یک صفت و تشخیص بر اساس آن اینیاگرام صفت کافی نیست. قبل از این که بتوانید به

طور پایا تیپ شخصیتی فردی را تعیین کنید لازم است هر تیپ را به عنوان یک کل

ببینید. این یک روال و قاعده کلی است که می‌بایستی عناصر بسیار زیادی از جمله

روش تک از به حصوص انگیزه‌های اساسی آن ایناگرام را قبل از این که مطمئن شوید فردی

را به درستی تیپ‌بندی کرده‌اید. با هم مد نظر قرار دهید.

به‌علاوه» زمانی که به تشخیص دیگران می‌پردازيم, نسبت به هنگامی که از اینیاگرام

برای خودآگاهی عمیق از خویشتن خود استفاده می‌کنيم روی یخ نازک فدم می‌زنيم.

البته مادامی  که ما از نگاه کردن اناگرام به زندگی خودمان اجتتاب می‌کنيم؛ به کاربردن این

ابزار برای خودمان نسبت به کاربرد آن برای تیپ‌بندی دیگران بسیارمناسب تر است  با

این همه غیرواقعی است که فکر کنیم هیچ چیز به جالبی اینیاگرام نمی تواند

بهتر از دیگران, مورد استفاده قرار گیرد. در واقع ما در تمام مدت, دیگران را طبقه بندی

می‌کنيم. هیچ کس نمی‌تواند بدون استفاده از چند سری طبقه‌ بندی های روانی به درون دیگران راه یابد. ما به طور خودکار دیگران را به عنوان زن یا مرد،سفید یا سیاه ،جذاب یا غیر جذاب فخوب یا بد انیاگرام ،دوست یا دشمن و الی آخر ادراک می کنیم.صادقانه آن است که نه تنها از این دوگانه  اندیشی اگاه باشیم بلکه در نظر گرفتن مقوله های مناسب تر و دقیق تر برای طبقه بندی هرکس،از جمله خودمان مفید خواد بود.

 


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی