محل تبلیغات شما

اناگرام شخصیت شناسی حرفه ایدر غرق شده‌اند عمده مشکلات رفتاری آنها عبارتند از:

ارزیابی دیگران جهت مشاهده اینکه آیا آنها نزد او خواهد ماند یا نه

پذیرش تعهد و مسئولیت زیاد باعث احساس فشار انیاگرام در آنها شده و آنها را وادار می‌کند که حداکثر استفاده را ببرند.

یا آنقدر خود دار هستند که احساس خود را بروز نمی دهند و یا برعکس موجی از اضطراب را بیرون می ریزند

این احساس وابستگی و نیاز از یک طرف ها اناگرام احساس جسارت و تمرد از طرف دیگر در نوسان هستند

به راحتی دچار سوءظن ش می‌شوند به طور ناخودآگاه به حسن نیت دیگران نسبت به خود شک می کنند

به خاطر اضطراب های مربوط به تیپ ۶ بودن دگران را سرزنش کرده و انگیزه های منفی خود را به دیگران  فرافکنی می‌کنند.

امیال نفسانی:اضطراب (ترسی سنتی)

احساس غالب تیپ ۶ اغلب به عنوان ترس توصیف می‌شود اما ترسی که پاسخ ارگانیک بدنی به خطر واقعی در محیط ایناگرام ما است از طرف دیگر اضطراب پیش بینی خطر یا مشکل است این یک حس وحشت است و توانایی خلق پیوسته سناریوهای اسفناک در خیال پردازی های ما است .بنابراین افراد تیپ ۶ از روی عادت به دنبال 

اینیاگرام فجایع بالقوه می گردند که منجر به تشویش و تهییج دایمی ذهنشان می شود.


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

به اگرانگیزه هایشان  را در نظر نگیرید. به همین علت است که تمرکز تنها

روی یک صفت و تشخیص بر اساس آن اینیاگرام صفت کافی نیست. قبل از این که بتوانید به

طور پایا تیپ شخصیتی فردی را تعیین کنید لازم است هر تیپ را به عنوان یک کل

ببینید. این یک روال و قاعده کلی است که می‌بایستی عناصر بسیار زیادی از جمله

روش تک از به حصوص انگیزه‌های اساسی آن ایناگرام را قبل از این که مطمئن شوید فردی

را به درستی تیپ‌بندی کرده‌اید. با هم مد نظر قرار دهید.

به‌علاوه» زمانی که به تشخیص دیگران می‌پردازيم, نسبت به هنگامی که از اینیاگرام

برای خودآگاهی عمیق از خویشتن خود استفاده می‌کنيم روی یخ نازک فدم می‌زنيم.

البته مادامی  که ما از نگاه کردن اناگرام به زندگی خودمان اجتتاب می‌کنيم؛ به کاربردن این

ابزار برای خودمان نسبت به کاربرد آن برای تیپ‌بندی دیگران بسیارمناسب تر است  با

این همه غیرواقعی است که فکر کنیم هیچ چیز به جالبی اینیاگرام نمی تواند

بهتر از دیگران, مورد استفاده قرار گیرد. در واقع ما در تمام مدت, دیگران را طبقه بندی

می‌کنيم. هیچ کس نمی‌تواند بدون استفاده از چند سری طبقه‌ بندی های روانی به درون دیگران راه یابد. ما به طور خودکار دیگران را به عنوان زن یا مرد،سفید یا سیاه ،جذاب یا غیر جذاب فخوب یا بد انیاگرام ،دوست یا دشمن و الی آخر ادراک می کنیم.صادقانه آن است که نه تنها از این دوگانه  اندیشی اگاه باشیم بلکه در نظر گرفتن مقوله های مناسب تر و دقیق تر برای طبقه بندی هرکس،از جمله خودمان مفید خواد بود.

 


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

 

بعداز اینکه نمره های خود را روی برگ نیم رخ تیپ های شخصیت نه گانه 

اینیاگرام ثبت و نمودار آن را ترسیم کردید توضیح و توصیف مناسب تیپ خود را در بخش دوم بیابد

 

 

-شاخص تیپ های شخصیتی نه گانه ریسو و هادسون(ویراست 2.5)

 

این شاخص حاوی 36 جفت گزینه در خصوص ویژگی های شخصیت 

ایناگرام شما است که از شماره ی 1 الی 36 امتداد دارد.در هر شماره ،دو گزینه ی «الف و ب » ارائه شده است

 

شماره

گزینه ها

پاسخ ها

نماد ها

1

الف:خیال گرا و رویایی هستم

ب :عمل گرا (مرد عمل)و واقع بین هستم

الف

ب

 

2

الف:به رو در رویی و مواجهه (با افراد و مسائل) تمایل دارم.

ب:از مواجهه و رو در رویی با مسائل و دیگران اجتناب می کنم.

الف

ب

 

3

الف: به طور معمول مردم دار ،جذاب و بلندپرواز هستم

ب: به طور معمول رسمی رک و آرمانگرا هستم.

 

الف

ب

 

4

الف:تمایل دارم پرشورو شوق و در مرکز توجه باشم

ب:تمایسل به خودجوشی و لذت طلبی دارم

الف

ب

 

5

الف: میهمان نواز هستم و از حضور دوستان جدید در زندگی خود استقبال می کنم

ب: با دیگران زیاد گرم نمیگیرم

 

الف

 

ب

 

6

الف نمی توانم آرام باشم و 

اناگرام در رابطه با مشکلات احتمالی نگران باشم

ب:برایم دشوار است که نگران مشکلات احتمالی باشم

الف

 

ب

 

7

الف:دست به هر کاری میزنم تا گلیم خود را از آب بکشم

ب:اصولی دارم که اجازه نمی دهدتا برای گذران زندگی دست به هرکاری بزنم

الف

ب

 

8

الف: نیاز دارم محبت و علاقه ی خود را به مردم نشان دهم

ب: ترجیح می دهم زیاد به مردم نزدیک نشوم.

الف

 

ب

 

9

الف: هنگامی که با یک تجربه ی ( موضوع ) جدید روبه رو می شوم ، معمولاً از خودم می پرسم ، آیا این تجربه سود بخش است .

ب: هنگامی که با یک ترجه ی 

انیاگرام (موضوع ) جدید رو به رو می شوم ، معمولاً از خودم می پرسم آیا لذت بخش است .

الف

 

 

ب

 

10

الف:بیشتر تمایل دارم روی خودم تمرکز کنم

ب: بیشتر تمایل دارم روی دیگران تمرکز کنم

الف

ب

 

 


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

اینیاگرام و بهبود آن

و ما در جای کوچکی روی زمین نهاده شده­ ایم، که می­توانیم یاد بگیریم پرتوهای عشق را تحمل کنیم. (ویلیام بلیک­)
یاد گرفتن «تحمل پرتوهای عشق» یکی از سخت ترین چیزهایی است که ما می­توانیم انجام دهیم. مشکل این است که ما واقعاً نمی­فهمیم عشق چیست – درخواست ­های عشق و قدرت شگرف عشق - و بیشتر از این آنکه چگونه آن را تحمل کنیم. برعکس، ما خودمان را متقاعد می­کنیم که اگر عشق بیشتری داشته باشیم بیشتر خوشحال خواهیم بود. هر کدام از ما فکر می­کنیم ما متفاوت هستیم؛ چون ما می­دانیم عشق چیست. ما مشتاق عشق هستیم، ما عشق را با احساس بیان می­کنیم، با خیال پرورش می­دهیم و خودمان را در آن گم می­کنیم، اما تحمل عشق واقعی مشکل است؛ زیرا ما نمی­توانیم آن را به چیزهای صوری و مصنوعی تبدیل کنیم. عشق عمیق و واقعی به هسته ی مرکزی وجود ما نفوذ می کند، ماورای همه­ ی قسمت­ها و ما را از آسیب 

ایناگرام گذشته­های خود به گذشته هایی که به صورت ناخواسته خیلی هم طولانی بوده است - محافظت می­کند.
صرف نظر از اینکه ما هر کدام چقدر در دوران کودکی خوش اقبال بود­ایم، هر کدام از ما در دوران کودکی آسیب­های جدی دیده­ایم. یکی از واقعیت­ های وجود 

اناگرام  انسان این است که هیچ کس نمی­تواند از دوران کودکی فرار کند، بدون آنکه وجود او تا اندازه­ای معیوب و بدشکل شده باشد، نیاز به یافتن راهی برای سازگاری با محیط پیرامون زندگی ما، به این معنی است که قسمت­هایی از وجود ما باید قربانی شوند. برای بعضی، این آسیب از یاد گرفتن فراموش کردن خود ناشی شده است، برای بعضی دیگر، این آسیب از مخفی کردن اینکه چه کسی هستند، برای دیگران، از ترجیح نیازهای دیگران به نیازهای خود، و برای عده­ ای، این آسیب خود را در رشد یا عدم رشد بیش از حد وم بعضی منابع وجودی ما حاصل شده است. تراژدی مشترک دوران کودکی ما این است که هیچ تیپ شخصیتی، متعادل و بدون شقه شقه شدن نمانده است. علاوه بر این، هزینه­ی دیگری که ما باید 

انیاگرام در تمام طول - دوران زندگی خود بارها و بارها پرداخت کنیم، این است: نیاز به پوشاندن و مخفی کردن آسیب­ های خود، که مبادا زخم­های ما باز بمانند و هیچ موقع بهبود نیابند.


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

متحوّل کننده­ های تیپ شخصیتی هفت

اینیاگرام

 1- من اکنون رها می­کنم

همه­ی انگیزش­ های ناگهانی ویرانگر و بی باکانه را.

٢- من اکنون رها می­کنم

این احساس را که در تشویش و اضطراب غرق خواهم شد.

٣- در

ایناگرام من اکنون رها می­کنم

همه ­وسواس ­های عملی و خو گرفته­ ی خود را.

۴- من اکنون رها می­کنم

به تحلیل بردن خودم را با تلاش­ هایی که برای رسیدن به تمام آرزوهای خود باید بکنم.

۵- من اکنون رها می­کنم

فرار کردن از نتایج و پیامدهای اعمال خودم را.

 ۶- من اکنون رها می­کنم

توهین کردن به دیگران یا سوء استفاده کردن از دیگران به منظور خلاص شدن از محرومیت ­های خودم را.

 ۷- من اکنون رها می­کنم

اجازه دادن به احساس عدم امنیت و تزل ­های خودم را تا مرا به موقعیت­ها با رفتارهای خطرناک سوق دهند.

۸- من اکنون رها می­کنم

قربانی کردن سلامتی و شادکامی خود را به منظور به دست آورن لذت­های فوری.

۹- من اکنون رها می­کنم

پر توقع بودن و ناصبوری نسبت به دیگران را

۱۰- من اکنون رها می­کنم

ترس از اینکه منابع کافی در اختیار من نخواهد بود. 

۱۱- در

اناگرام  من اکنون رها می­کنم

این احساس را که همیشه من بیشتر نیاز دارم.

۱۲- من اکنون رها می­کنم

این درخواست را که همه­ ی لحظات هیجان انگیز و نمایشی باشند.

 ۱۳- من اکنون رها می­کنم

فرار از خودم را با حواس پرتی و فعال بودن­ های دائمی.

۱۴- من اکنون رها می­کنم

که اجازه بدهم عدم نظم و انضباط شخصی فرصت­ های مرا نابود کنند.

 ۱۵- من اکنون رها می­کنم

توسعه دادن فعالیت­های خودم را بیش از آنکه بتوانم خوب از عهده ی آنها بربیایم.

۱۶- من اکنون رها می­کنم

این باور را که فقط چیزهای بیرونی می­توانند باعث خوشحالی من بشوند.

۱۷- من اکنون تصدیق می­کنم

او تصدیق می­کنم که من خوشحال هستم مواقعی که آرام هستم و در کارهایم تمرکز دارم.

 ۱۸- در

انیاگرام من اکنون تصدیق می­کنم

که می توانم به خودم نه بگویم بدون اینکه احساس محرومیت کنم. 


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

متحوّل کننده­ های تیپ  پنج شخصیتی 

اینیاگرام

1- من اکنون رها می کنم

تمام باورهای ترسناک بودن دنیای پیرامون خود را.

٢- من اکنون رها می­کنم

تمام احساس­های خود از ناتوان بودن و نا امید بودن را.

 ٣- من اکنون رها می­کنم

ترس خود از مورد قرار گرفتن و پایمال شدن از سوی دیگران را. 

۴- من اکنون رها می­کنم

خیالبافی­های تاریک و ویرانگر خود را.

۵- در

ایناگرام من اکنون رها می­کنم

منزوی کردن خودم را با طرد کردن دیگران.

 ۶- من اکنون رها می­کنم

این باور را که هیچ کس قابل اعتماد نیست.

۷- من اکنون رها می­کنم

تمایل به دشمن فرض کردن دیگران را و تمایل به برهم زدن آرامش دیگران را .

۸- من اکنون رها می­کنم

عیب­جویی کردن و محقر دیدن کارهای معمولی دیگران را.

9- من اکنون رها می­کنم

 این ترس را که دیگران مرا مورد استثمار قرار خواهند داد.

10- من اکنون رها می­کنم

این احساس را که من با زندگی غیر متجانس هستم. 

۱۱- من اکنون رها می­کنم

مرموز بودن و پنهان شدن از دیگران را. 

۱۲- در

اناگرام  من اکنون رها می­کنم

به تعویق انداختن نیازهای عاطفی خودم را. 

۱۳- من اکنون رها می­کنم

نادیده گرفتن سلامتی جسمی و ظاهری خودم را.

۱۴- من اکنون رها می­کنم

آشفتگی و بی قراری ذهن خودم را.

۱۵. من اکنون رها می­کنم

این احساس را که من همیشه نیاز دارم قبل از اینکه هر کاری را انجام بدهم خیلی بایدبدانم.

۱۶- من اکنون رها میکنم

دوری کردن از زندگی را با فرار کردن به مشغولیات ذهنی خودم.

۱۷- در

انیاگرام من اکنون تصدیق می­کنم

که من در امن و امان هستم و مشغول واقعیات زندگی خودم می­باشم


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

متحوّل کننده های تیپ چهار شخصیتی

اینیاگرام

 1- من اکنون رها می­کنم

تمایل به خشم و حمله بر علیه خودم را.

 ٢- در

ایناگرام من اکنون رها می­کنم

نفرت از خود، و تحقیر خود را.

 ۳- من اکنون رها می­کنم

تمام احساسات ناامیدی و یأس را.

 ۴- من اکنون رها می­کنم

تمام اعمال و افكار تخریبی بر علیه خود را.

 ۵- من اکنون رها می­کنم

این احساس را که من ناتوان و فاقد صلاحیت هستم.

 ۶- من اکنون رها می­کنم

این ترس را که من غير مهم و دوست نداشتنی هستم.

 ۷-در 

اناگرام  من اکنون رها می­کنم

احساس شرم آور بودن و عدم درک از سوی دیگران را.

 ۸- من اکنون رها می­کنم

پریشان خاطر، خسته و در خود فرورفته بودن را.

 ۹- من اکنون رها می­کنم

این احساس را که مردم همیشه به من پشت پا می­زنند و مرا تنها می­گذارند.

 ۱۰- من اکنون رها می­کنم

تمام انتظارات غیر­واقعی از خود و دیگران را.

11- من اکنون رها می­کنم

تمام ادعاهایی که باید با من متفاوت رفتار شود.

 ۱۲- من اکنون رها می­کنم

غرق شدن کامل در احساسات و رفتار خودم را.

 ۱۳- من اکنون رها می­کنم

تمام مشکوک بودن به خود و ضعف عاطفی خود را.

 ۱۴- در

انیاگرام من اکنون رها می­کنم

تمایل به محافظت از خود را با دوری کردن از دیگران.

 ۱۵- من اکنون رها می­کنم

تمام آرزوها و حسرتهای رمانتیک و بیهوده­ی خود را

 


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

تیپ شخصیتی سه

اینیاگرام : تیپ انگیزه بخش

 موفقیت طلب، عملگرا

 به خاطر داشته باشید که تیپ سه ها

ایناگرام سعی می­کنند از ترس خود از مردود شدن، فرار کنند، به این خاطر در جستجوی تأیید از دیگران به واسطه­ ی توانایی های عالی شخصی خود هستند.آنها خود را شایسته و ارزشمند می­بینند، اگر چه ممکن است دیگران آنها را آدم های متکبری ببینند که دائما در جستجوی جلب توجه دیگران هستند. اگر تیپ سه ها احساس بکنند که دیگران با آنها در این مورد همراهی نمی کنند، آنها شروع می­کنند تصویری از خود ارائه بدهند که فکر می­کنند مورد قبول واقع می­شود. بنابراین، تیپ سه­ ها

اناگرام ، بتدریج خود واقعیشان را انکار می کنند و شروع می­کنند نقش بازی کنند تا آنجا که با احساسات خود بیگانه می­شوند و واقعا نمی­دانند چه کسی هستند. از ترس اینکه دیگران از نمایش ظاهری آنها، پوچ بودن درونشان را ببینند، آنها ممکن است به خود و دیگران خیانت کرده تا تصویر ظاهری خود را حفظ کنند.

تیپ سه ها

انیاگرام می­توانند از این دام خود، با تصدیق و اظهار تمایل خود به مورد توجه و تمجید واقع شدن، فرار کنند. آنها می­بینند که جستجوی دائمی برای تشویق و تمجید، آنها را از خودشان بیگانه می­سازد و از ارزش های عمیقشان دور می­کند. وقتی که آنها جرات می­کنند ماسک خود را ترک کنند، کشف می­کنند که چندان هم پوچ و تو خالی نیستند. بلکه، آنها احساسات و انگیزه های غیر خودپرستانه­ای دارند که خیلی وقت است فراموش شده است. و با تعقیب و پیگیری ارزش ها و ارتباطاتی که روح و روان آنها را واقعا تغذیه می­کند، کشف می­کنند که خود واقعی آنها که مدت هاست فراموش شده است، خیلی ستودنی تر از تصویری است که می­خواهند به صورت مصنوعی وانمود کنند.


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

متحول کننده های تیپ شخصیتی یک

اینیاگرام

 1- من اکنون رها می­کنم

مقید کردن خودم و دیگران را به رعایت استانداردهای غیر ممکن.

٢- من اکنون رها می­کنم

ترس خود را از کنترل نکردن خود و دیگران و ناراحت شدن از این موضوع.

 ٣- در

ایناگرام من اکنون رها می­کنم

ترس خود را از سرزنش شدن بابت اعمال اشتباه.

 ۴- من اکنون رها می­کنم

مردود کردن وجود تناقضات در رفتار خودم راه

 ۵- من اکنون رها می­کنم

عقلانی کردن همه ی رفتارهای خودم را.

 ۶- من اکنون رها می­کنم

نگرانی از چیزهایی که نمی­توانم تغییر دهم.

 ۷- من اکنون رها می­کنم

تمام گله­ مندی ها و نا­امید بودن از دنیا را.

 ٨- من اکنون رها می­کنم

این احساس را که عقاید و ارزشهای دیگران مرا تهدید می­کند.

9- من اکنون رها می­کنم

این باور را که من در جایگاهی هستم که در مورد دیگران قضاوت بکنم.

۱۰- در

اناگرام  من اکنون رها می­کنم

تلاش مضاعف برای کامل شدن خودم و دیگران را.

 ۱۱- من اکنون رها می­کنم

نادیده گرفتن پریشانی های عاطفی و فیزیکی خودم را.

۱۲- من اکنون رها می­کنم

خشمگین و بی­تاب بودن و به آسانی آزرده شدن را.

۱۳- من اکنون رها می­کنم

انکار نیاز­های فیزیکی و عاطفی خودم را.

۱۴- در

انیاگرام من اکنون رها می­کنم

اجازه دادن به تمایل خود برای نظم و کارآیی که تمام زندگی مرا کنترل می­کند.

 ۱۵- من اکنون رها می­کنم

تمرکز دائمی به نقص و عیب در همه چیز

 

 


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

تغییر و تحول در

اینیاگرام

 

افراد راه­ های مختلفی پیدا کرده ­اند تا این آموزه ­های تغییر و تحول را با زندگی خود ترکیب کنند. بعضی مفید می­دانند که هر صبح آنها را به عنوان بخشی از نیایش یا مراقبه­ های روزانه بخوانند، در صورتی که بعضی دیگر، ثمر بخش می­دانند که هر شب قبل از خواب آنها را مطالعه کنند. هر زمانی که شما برای خواندن آنها انتخاب می­کنید، سعی کنید زمانی باشد که حواستان پرت نمی­شود و پذیرای آن چیزی هستید که آنها در شما بیدار می­کنند.

بهتر است دگرگون کننده­ ها را با صدای بلند بخوانید، چون از این راه ضمیر ناخودآگاه شما بهتر برنامه­ ریزی می­شود. شما با تکرار، ممکن است بعضی از این آموزه­ ها را همیشه در خاطر داشته باشید و و در طول روز، خودبه خود به ذهن شما خطور بکنند. شما ممکن است بخواهید با تکرار این تصديق­ ها و رهایی ­ها، در فرم یک نیایش یا سرود، این آموزه ­ها

اناگرام  را در لحظات استرس ­زا در خاطر داشته باشید تا توجه شما را به سمت راهکارهای مثبت و مفيد جلب بکنند.
به خاطر داشته باشید که این دگرگون کننده ­ها را برای بال شخصیتی 

انیاگرام فرعی خود نیز بخوانید. در بعضی موقعیت­ ها، شما ممکن است راهکار پیشنهاد شده به وسیله­ ی بال فرعی خود را، خیلی معنی­دارتر از آنی بیابید که تیپ شخصیتی اصلی شما پیشنهاد می­کند.
همچنین شما ممکن است این آموزه­ های تغییر و تحول را برای تیپ 

ایناگرام مسیر یکپارچگی (امن و آسایش)، و تیپ مسیر از هم گسیختگی (فشار عصبی و استرس) خود هم بخوانید.
تصديق­ های نگرش­ ها و رفتارهای سالم مسیر تیپ یکپارچگی، می­توانند چراغی فرا راه شما به سوی رشد و بهبود شما باشند. برعکس، رهایی­ ها از نگرش­ ها و رفتارهای ناسالم مسیر تیپ از هم گسیختگی، می­توانند به عنوان یک «علامت هشدار اولیه» برای شما باشند تا مواظب جنبه­ هایی از زندگی خود باشید که توجه بیشتری را طلب می­کنند.


اناگرام شخصیت شناسی حرفه ای

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما
موسسه خیریه سگال

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی